IV Зимняя всероссийская научно-практическая школа-конференция «ЯЗЫК-ЛИТЕРАТУРА-ПРАВОСЛАВИЕ» (14-16 декабря 2022 г.)

Анонсы

https://ppds.ru/obyavleniya/iv-zimnyaya-vserossijskaya-nauchno-prakticheskaya-shkola-konferenciya-yazyk-literatura-pravoslavie-14-16-dekabrya-2022-g/

Перейти к содержимому